رفتن به مطلب

تخته امتیازات

 1. موسوی

  موسوی

  ▪ کارشناسان


  • امتیاز

   17

  • تعداد ارسال ها

   131


 2. محسن زاده

  محسن زاده

  ▪ کارشناسان


  • امتیاز

   9

  • تعداد ارسال ها

   212


 3. سجادی

  سجادی

  ▪ کارشناسان


  • امتیاز

   3

  • تعداد ارسال ها

   57


 4. محمدآبادی

  محمدآبادی

  ▪ کارشناسان


  • امتیاز

   2

  • تعداد ارسال ها

   57


مطالب محبوب

در حال نمایش مطالب دارای بیشترین امتیاز از زمان ۲۱/۰۸/۲۵ در همه بخش ها

 1. سلام علیکم ۱.اگر یقین دارید در هنگام غسل این چسب بر روی دست موجود بوده و اینکه مانع از رسیدن آب به پوست هم بوده، دراینصورت بعد از برطرف کردن مانع، شستن همان مقدار از دست که در آن مانع بوده وبرطرف شده کافی می باشد ولازم نیست غسل را دومرتبه انجام دهید. ۲.صحیح نیست، اگر وقت ادائی نماز باقی باشد باید نماز را اعاده کنید، و اگر وقت خارج شده باشد باید قضای نماز را بجا آورید. رساله جامع م ۴۵۰ موفق باشید
  3 امتیاز
 2. سلام علیکم در رکعت سوم و چهارم نماز می‌‌توانید فقط یک حمد بخوانید یا یک مرتبه تسبیحات اربعه بگویید و اینکه می‌‌توانید در یک رکعت، حمد و در رکعت دیگر، تسبیحات اربعه بگویید ولی بهتر این است که در هر دو رکعت تسبیحات اربعه بخوانید. رساله جامع م ۱۱۸۳ موفق باشید
  2 امتیاز
 3. سلام علیکم اگر ۱.حجاب شرعی رعایت شده باشد و در صورت و دستها آرایش و زینتی نباشد، ۲.همچنین انجام این کار مفسده‌ای نداشته باشد، اشکال ندارد. موفق باشید
  2 امتیاز
 4. طهارت (وضو،غسل) شرط واقعی برای صحت نماز است بنابراین در هر صورت وقتی متوجه بطلان وضو و یا غسل شدیم، نمازی که با آن وضو یا غسل خوانده شده نیز باطل است
  2 امتیاز
 5. سلام علیکم زنی که در عده وفات هست میتواند از خانه بیرون برود و از جهت شرعی منعی نیست.
  1 امتیاز
 6. سلام علیکم آلودگی و کثیفی از عناوین شرعیه نمی باشد و در تشخیص آن باید به عرف رجوع شود!
  1 امتیاز
 7. سلام علیکم منظور از قمار، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد چه شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی که ارزش مالی دارد را برای برنده، به طور مجّانی انجام دهد. پول مجازی هم چنانچه ارزش مالی داشته باشد حکم پول حقیقی را دارد. رساله جامع م ۲۲۵۳ موفق باشید
  1 امتیاز
 8. شماره مسئله ▼ [۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] احکام قبله مسئله ۷۶۳ ـ جای خانه کعبه که در مکه معظّمه می‏باشد قبله است، و باید روبروی آن نماز خواند، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می‏خواند کافی است. و همچنین است کارهای دیگری ـ مانند سر بریدن حیوانات ـ که باید رو به قبله انجام گیرد. مسئله ۷۶۴ ـ کسی که نماز واجب را ایستاده می‏خواند، باید سینه و شکم او رو به قبله باشد، بلکه صورت او نیز نباید زیاد از قبله منحرف باشد، و احتیاط مستحب آن است که انگشتان پای او هم رو به قبله باشد. مسئله ۷۶۵ ـ کسی که باید نشسته نماز بخواند، باید در موقع نماز سینه و شکم او رو به قبله باشد، بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشد. مسئله ۷۶۶ ـ کسی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلو طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد، و تا وقتی که ممکن است به پهلوی راست بخوابد نباید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ به پهلوی چپ بخوابد، و اگر این دو ممکن نباشد باید به پشت بخوابد به‌طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. مسئله ۷۶۷ ـ نماز احتیاط و سجده و تشهّد فراموش شده را باید رو به قبله به‌جا آورد ـ و بنا بر احتیاط استحبابی ـ سجده سهو را نیز رو به قبله به‌جا آورد. مسئله ۷۶۸ ـ نماز مستحبّی را می‌شود در حال راه رفتن و سواری خواند، و اگر انسان در این دو حال نماز مستحبّی بخواند، لازم نیست رو به قبله باشد. مسئله ۷۶۹ ـ کسی که می‏خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید تا یقین، یا چیزی که در حکم یقین است ـ مثل شهادت دو عادل اگر مستند به حس و مانند آن باشد ـ پیدا کند که قبله کدام طرف است، و اگر نتواند باید به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان، یا قبرهای مؤمنین، یا از راه‌های دیگر پیدا می‌شود عمل نماید، حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که به واسطه قواعد علمی قبله را می‏شناسد گمان به قبله پیدا کند کافی است. مسئله ۷۷۰ ـ کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قوی‌تری پیدا کند، نمی‌تواند به گمان خود عمل نماید. مثلاً اگر میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پیدا کند، ولی بتواند از راه دیگر گمان قوی‌تری پیدا کند، نباید به حرف او عمل نماید. مسئله ۷۷۱ ـ اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد، یا با اینکه کوشش کرده، گمانش به طرفی نمی‏رود، نماز خواندن به یک طرف که احتمال می‌دهد قبله است کافی می‌باشد، و احتیاط مستحب آن است که چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز به چهار طرف بخواند. مسئله ۷۷۲ ـ اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است، باید به هر دو طرف نماز بخواند. مسئله ۷۷۳ ـ کسی که بخواهد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو نماز بخواند که مثل نماز ظهر و عصر باید یکی بعد از دیگری به ترتیب خوانده شود، احتیاط مستحب آن است که نماز اوّل را به آن چند طرف بخواند، بعد نماز دوّم را شروع کند. مسئله ۷۷۴ ـ کسی که نتواند یقین یا آنچه در حکم یقین است به قبله پیدا کند، اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که باید رو به قبله انجام داد، مثلاً بخواهد سر حیوانی را ببرد، باید به گمان عمل نماید، و اگر گمان ممکن نیست، به هر طرف که انجام دهد صحیح است. ◀ بازگشت به فهرست
  1 امتیاز
 9. تبرج به معنای خودنمایی زنان و اینکه زیبایی و زینتشان را آشکار کنند می‌باشد. بله اگر خانمی کاری را به منظور خودنمایی، جلوه‌گری، جلب توجه مردان بیگانه و تأثیر در دل آنان انجام دهد مصداق تبرج نهی شده قرآنی است. موفق باشید
  1 امتیاز
 10. سلام علیکم خیر نجس نیست تا زمانی که یقین نداشته باشید که جایی یا چیزی نجس شده محکوم به طهارت می‌باشد و به صرف بوی نجاست دادن، نجاست چیزی ثابت نمی‌شود. موفق باشید
  1 امتیاز
 11. سلام علیکم تصرف بلا مانع است
  1 امتیاز
 12. سلام علیکم چنانچه فرد مذکور سفیه بوده وصیت مالی او صحیح نیست ومقصود از سفیه کسی است که از حساب وکتاب وقیمت اشیاء مورد نیاز سر در نمی آورد و به راحتی فریب می خوردو توان محافظت از اموالش را ندارد .
  1 امتیاز
 13. سلام علیکم غسل واجب نیست و در صورتی که پتو و دست هردو خشک بوده آب کشیدن دست هم لازم نیست. موفق باشید
  1 امتیاز
 14. سلام علیکم برای تطهیر دستتان سه مرتبه شستن لازم نیست بلکه بعد از برطرف کردن عین نجاست یک مرتبه چه با آب کر و چه با آب قلیل بشویید دستتان پاک می‌شود. نکته: فقط بدن و لباس اگر متنجس به ادرار باشد برای تطهیر چه با آب کر(بنابر احتیاط واجب) و چه با آب قلیل باید دو مرتبه بشویید. موفق باشید
  1 امتیاز
 15. سلام علیکم کاری که موجب ضرر عمده به بدن شود ولو در آینده، حرام است مثل کارهایی که سبب از کار افتادن اعضا میشود اما کارهایی که ضرر عمده و قابل توجه برای بدن ندارند حرام نیستند
  1 امتیاز
 16. سلام علیکم مجتهد بودن فرد و نیز اعلم بودنِ مجتهد را از سه راه می‌‌توان شناخت: اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد. دوم: آنکه دو نفر عالمِ عادل که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالمِ عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند بلکه اجتهاد یا اعلمیت فرد به گفته یک نفر از اهل خبره و اطّلاع که مورد اعتماد انسان باشد نیز ثابت می‌‌شود. و در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی که مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، مورد قبول می‌باشد، طوری که احتمال اینکه شهادت این گروه خبره، مطابق با واقع باشد، نسبت به گروه دیگر احتمال قوی‌تری باشد و این احتمال قوی‌تر باعث شود تردید و دو دلی که در ابتدا به سبب تعارض گفتار آن دو گروه ایجاد شده، به یک طرف رفته و گفتار گروه دیگر در مقایسه با آن گروه، عرفاً بدون تردید به حساب آید. سوم: آنکه انسان از راه‌‌های معقول به اجتهاد یا اعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌‌ای از اهل علم که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند. شایان ذکر است که صرف دیدن اسامی در سایت و منبعی ، تا زمانی که منطبق بر یکی از راههای ذکر شده نباشد ، قابل اعتناء نیست.
  1 امتیاز
 17. سلام علیکم بله همین گونه است که اشاره کردید فقط توجه داشته باشید منظور از جلب نظر نامحرم این است که زن مورد نگاه حرام واقع شود نه صرفا کشیده شدن نگاه نامحرم به سوی او
  1 امتیاز
 18. سلام علیکم خیر در این صورت هم بنابر احتیاط واجب نشسته صحیح نمی‌باشد. موفق باشید
  1 امتیاز
 19. سلام علیکم بله چنانچه یک غسل به نیت جنابت انجام دهید کافی می‌باشد، و انجام چند غسل لازم نیست. و غسل ‌‌‌‌‌های قبلی شما هم صحیح است. موفق باشید
  1 امتیاز
 20. اگر به این موارد عنایت شود امید است ابهامات شما رفع شود اولا: حد شرعی حجاب با هر پوششی رعایت شود اعم از انواع چادر یا مانتو یا آنچه در بین زنان عرب متداول است که به آن عبایه گفته میشود ثانیا: حجاب انتخاب شده نباید مسبب این باشد که نگاه آلوده نامحرم را به سوی زن جلب نماید اعم از اینکه طراحی خاصی داشته باشد یا تنگ باشد که برجستگی های بدن زن را نمایان کند ثالثا: پوشش حجاب حسب عرف محل نباید لباس شهرت محسوب شود بنحوی که پوشش زشت و غیر عادی بنظر برسد این موارد سه گانه لازم است در پوشش و حجاب رعایت شود و از هر چیزی که خلل به موارد بالا وارد میکند پرهیز شود
  1 امتیاز
 21. سلام علیکم می تواند همان چادر ساده را بپوشد مگر اینکه مردم آن محل آن را زشت و غیر عادی بشمارند! و لباس شهرت به حساب آید
  1 امتیاز
 22. سلام علیکم قضای نمازهای واجب میت را کسی که نشسته نماز می‌خواند بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند بجا آورد اما نمازهای مستحبی اشکال ندارد. موفق باشید
  1 امتیاز
 23. سلام علیکم اگر نمی دانید آن رطوبت منی است یا ادرار یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جهش بیرون بیاید و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شود، آن رطوبت حکم منی را دارد، ولی اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد، باید دقت داشت که این سه علامت فقط در موارد شک است اما جایی که یقین دارید رطوبت منی است حکم به منی می شود اگرچه این سه علامت نباشد. نکته: فایده استبراء از ادرار این است که چنانچه بعد از ادرار کردن، استبراء کنید و بعد، آب مشکوکی از شما خارج شود و شک کنید که ادرار است یا چیز دیگر از رطوبت‌های پاک، آن آب مشکوک، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی‌‌کند. امّا اگر استبراء نکرده باشید باید دوباره وضو بگیرید و محلّ را بشوید. برای یادگیری نحوه‌ی صحیح انجام دادن استبراء به رساله جامع مسأله ۸۳ که در بخش کتابخانه همین انجمن موجود می باشد مراجعه کنید. رساله جامع م ۴۱۶ موفق باشید
  1 امتیاز
 24. با سلام و احترام در مراد از این آیه شریفه اختلاف است. برخی فرمودند منظور از «لا ینکح»، جمله إخبار از میل و رغبت افراد زناکار به هم‌سنخ خود است. برخی فرمودند منظور، حرمت ازدواج زناکار با همسر عفیف قبل از توبه است، یعنی مرد یا زن اگر از کار خود پشیمان نباشند و تصمیم بر ترک زنا نداشته باشند، نباید با زن یا مرد عفیف ازدواج کند.
  1 امتیاز
 25. سلام علیکم گوشی شما پاک است و نیازی به تطهیر آن نیست. موفق باشید
  1 امتیاز
 26. سلام علیکم رطوبت‌‌هایی كه از انسان از مخرج ادرار خارج می‌‌شود - غیر از ادرار و منی - سه نوع است: اول: آبی كه گاه با تحریک شهوت از مرد خارج می‌‌شود و به آن «مَذْی» می‌‌گویند. دوم:آبی كه گاه بعد از منی بیرون می‌‌آید و به آن «وَذْی» گفته می‌‌شود. سوم:آبی كه گاه بعد از ادرار بیرون می‌‌آید و به آن «وَدْی» ‌می‌‌گویند. همه این آب‌ها درصورتی كه بعد از خروج از مجرا، آلوده به ادرار و منی نباشد، پاک است. فایده استبراء از ادرار این است كه چنانچه انسان بعد از ادرار کردن، استبراء كند و بعد، آب مشكوكی از او خارج شود و شک كند كه ادرار است یا یكی از این سه آب، آن آب مشکوک، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی‌‌كند. امّا اگر استبراء نكرده باید دوباره وضو بگیرد و محلّ را بشوید.
  1 امتیاز
 27. با احترام یکی از شیوه‌های استخاره با قرآن اینگونه است: سه مرتبه سوره اخلاص (قل هو الله احد) را بخوانید؛ سه مرتبه صلوات بفرستید؛ این دعا را بخوانید: «اللَّهُمَّ تَفَأَّلْتُ بِکِتَابِکَ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَیْکَ فَأَرِنِی مِنْ کِتَابِکَ مَا هُوَ مَکْتُومٌ مِنْ سِرِّکَ الْمَکْنُونِ فِی غَیْبِکَ»؛ قرآن را باز کرده و آیه اول صفحه سمت راست را بخوانید؛ اگر مضمون آن، آیات رحمت و نعمت بود، خوب می‌باشد و اگر آیات نقمت و عذاب بود، خوب نمی‌باشد. موفق باشید
  1 امتیاز
 28. سلام علیکم ایا استخاره کردن درامر ازدواج صحیح است؟ ۲-ایااینجا هم استخاره میگیرین؟یافقط بایدتماس بگیریم بادفتر؟
  1 امتیاز
 29. سلام علیکم چنانچه شک در بقا وقت دارید استصحاب بقا وقت نمایید و نماز اداست ،اما اگر از زمان طلوع آفتاب خبر دارید با توجه به اینکه نسبت به طلوع آفتاب ظاهراً آنچه در تقویم ها وساعات الیل نوشته شده است دقیق است ، نمازقضاست هرچند به سبب موانع شهری طلوع آفتاب را نبینید . نکته دیگر در نیت نماز لازم‌نیست حتما به نیت ادا یا قضا بخوانید بلکه به قصد آنچه بر ذمه شماست وتکلیف شماست اگر خوانده شود کافی است .
  1 امتیاز
 30. نماز نافله افضل است یا تعقیبات نماز؟
  1 امتیاز
 31. سلام علیکم در روایتی که مرحوم کلینی در کافی شریف از امام باقر علیه السلام نقل میکند ؛دعا و تعقیبات بعد از فریضه افضل از نافله خواندن است .
  1 امتیاز
 32. سلام علیکم آغاز امامت هر امامی با لحظه شهادت امام قبل فرا می‌رسد ، و جشن گرفتن وشادی برای آغاز امامت امام معنی ندارد .
  -1 امتیاز
 33. با احترام با توجه به ارسال پاسخ‌های کافی، استمرار این سؤال خارج از «سیاست‌ها و قوانین سایت المصباح» می‌باشد؛ ازاین‌رو موضوع بسته شد. موفق باشید
  -1 امتیاز
این صفحه از تخته امتیازات بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+03:30 می باشد
×
×
 • اضافه کردن...